SFF

Simply Fits predstavlja kratku

web prezentaciju kompanije

Standard Furniture Factory. Za

više informacija posjetite nas na

www.standard.furniture.ba

Hala 5.2 D60

U januaru 2016. godine, prvi put

učestvujemo na internacionalnom

sajmu IMM Keln u Njemačkoj.

Posjetite nas!

Novi proizvodi

Našem asortimanu

neprestano dodajemo nove

proizvode i uvodimo nove

materijale. Pogledajte šta Vam

to novo imamo ponuditi...

Katalog

U našem katalogu možete

pronaći fotografije i detaljnije

podatke o proizvodima.

Preuzmite katalog